Toelichting bij deze rubriek
In deze periode waarin het coronavirus de wereld en het leven op zijn kop zet, neemt de kerk een bijzondere plaats in. Vieringen en diensten gaan niet door zoals we gewoon zijn. De kerken zijn tot nader order op slot. Alleen open voor begrafenissen.
Plotseling moet alles anders omdat mensen niet in groepen bij elkaar mogen komen. De PKN, de classis Fryslân en Protestantse Gemeente van Drachten geven richtlijnen uit hoe om te gaan met de corona crisis.

Nieuwsbrief 4 Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus
Koudum, 8 april 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Tot stilstand
Bijna vier weken geleden kwam het kerkelijk leven in onze classis tot stilstand. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen we niet meer samen in onze kerken, stellen we vergaderingen en bijeenkomsten uit, vinden rouw- en trouwdiensten enkel in besloten kring plaats, zijn jeugdwerk en catechese stil komen te liggen, en bezoeken we elkaar alleen in noodgevallen aan huis.
In beweging
We waren korte tijd onthand, en hebben het kerkelijk leven toen weer op gang gebracht. Wat hebt u sinds de dag van 12 maart veel gedaan en in beweging gezet. Online- en televisiekerkdiensten, filmpjes en podcasts op internet, er zijn liederen gemaakt en vertolkt, meditaties verzorgd, gebedsketens ingesteld, nieuwsbrieven geschreven en huis aan huis rondgebracht. Het pastoraat gaat via de telefoon of beeldbellen, we houden videovergaderingen, en we hebben met elkaar veel manieren gevonden om naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen.
Samenleving en kerk
De samenleving en de kerk zijn dichter bij elkaar gekomen en staan zij aan zij om persoonlijk aandacht en zorg op afstand aan elkaar te verlenen, en de kwetsbaren daadwerkelijk te helpen waar dat nodig is. Van velen hoor ik dat de kerkdiensten die nu uitgezonden worden op een bredere belangstelling kunnen rekenen dan van enkel de geoefende kerkgangers. Mensen zoeken naar troost en bemoediging in deze tijd, en vinden dat in onze vieringen.
Naar binnen keren
Ook wijzelf zoeken naar geloof en hoop en liefde in deze tijd van onrust. Wij keren ons in stilte naar binnen. Nemen tijd voor bezinning en gebed. Een dierbaar lied, een bewogen gebed, een hoopvol Bijbelverhaal, of zomaar een bemoedigend woord van een medegelovige bieden ons houvast in deze tijd van zorg en vrees.
Gedachten en gebeden
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar wie ziek zijn en vrezen voor hun leven. Naar wie een dierbare verloren. Naar wie zorgen hebben voor hun bestaan, omdat hun broodwinning stil is komen te liggen. Naar de werkers in de zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, naar overheden, wetenschappers, politiemensen, docenten, journalisten en allen die doen wat ze kunnen om onze samenleving gaande en staande te houden nu.
Godslamp brandende
Wat hebben we de afgelopen jaren vaak met elkaar gedeeld dat we bezorgd waren over de krimp van ons kerkelijk leven. Wat zijn we blij nu dat we samen alle jaren zijn doorgegaan met samenkomen en met elkaar de Godslamp brandend houden. Blij met u allen die onze kerken en gemeenten bent blijven dragen op uw schouders. Met u, de vele vrijwilligers die altijd actief zijn gebleven, en nu meer dan ooit de handen uit de mouwen steken. En met u, de ambtsdragers, musici, kosters en beheerders die onze gemeenten hebben gediend. En zeker ook met u, onze predikanten en kerkelijk werkers, die als herders onze kudden leiden, en ons voorgaan.
Dankbaar aan de Heer
Het meest zijn we dankbaar aan de Heer van onze kerk dat Hij ons bijeengehouden heeft in de gewone tijden van het leven, ons vasthoudt in deze bijzondere weken, en ons wijst hoe we er kunnen zijn voor al zijn mensenkinderen in goede en in kwade dagen. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding geloven wij, zijn leven vieren wij deze Pasen.
Tot besluit enige praktische zaken
• De website van de landelijke protestantse kerk vult zich met aanwijzingen, adviezen en tips voor de voortgang van het kerkelijk leven in deze coronadagen. W: www.protestantsekerk.nl
• Daarnaast is er voor pastores en andere ambtsdragers een website van de theologische universiteiten die behulpzaam is bij pastoraat in deze tijd. W: www.pastoraatencorona.nl
• De Evangelische Omroep stelt kerkliederen van ‘Nederland zingt’ beschikbaar, gratis voor onlinediensten te downloaden op W: https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
Voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com